Dostawa fabrycznie nowego centrum obróbczego pionowego CNC – SMG-4/12/2017