MECHANIKA I BIURO KONSTRUKCYJNE

PROJEKTY LINII, STACJI I MASZYN PRODUKCYJNYCH

PRZEBUDOWA INSTNIEJĄCYCH LINII PRODUKCYJNYCH

Dobry projekt i właściwe określenie ram czasowych to podstawa dobrze wykonanego zlecenia.
Wychodzimy z założenia, że bez prawidłowego zaplanowania każdego etapu realizacji i wdrożenia nie osiągniemy sukcesu, dlatego zawsze wszystkie punkty dokładnie omawiamy i ustalamy z klientem.


MODERNIZACJA MASZYN

PRZEBUDOWA

Optymalna i bezpieczna konstrukcja maszyny czy urządzenia zapewnia bezproblemową pracę i chroni obsługujących je pracowników przed wszelkimi zagrożeniami. Nasze biuro konstrukcyjne zapewnia konstruowanie urządzeń na najwyższym poziomie, spełniających wszelkie normy bezpieczeństwa. Wykonujemy audyty bezpieczeństwa maszyn oraz dostosowywanie maszyn do minimalnych wymagań zgodnych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.

RELOKACJA MASZYN

Nierzadko istnieje potrzeba przestawienia danej linii technologicznej lub maszyny do innej lokalizacji. Nasi fachowcy w optymalny sposób zdemontują, bezpiecznie przewiozą oraz ponownie zmontują i uruchomią w miejscu wskazanym przez klienta każdą linię przemysłową lub maszynę.