Sterownik uchwytu magnetycznego 24 V DC

  • Cele projektowe:
    • eliminacja uszkodzeń mechanicznych obrabianych detalów na skutek zsuwania się elementów podczas etapu rozłączania uchwytu magnetycznego.
  • Założenia projektowe:
    • regulacja pola elektromagnetycznego za pomocą PWM,
    • zastosowanie mikroprocesorowego sterownika uchwytu magnetycznego służącego do trzymania stalowych elementów podczas obróbki mechanicznej,
    • rozmagnesowanie oraz usunięcie namagnesowania szczątkowego rdzenia uchwytu za pomocą impulsu w przeciw fazie.