Skontaktuj się z nami!

Zadźwoń!

+48 662 226 822, +48 508 470 632

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu email, oraz wysyłanie informacji reklamowych. Klauzula informacyjna znajduje się

tutaj.KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka SMG Solutions sp. z o.o., ul. Karbowska 4, 61-625 Poznań,
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa i udzielonej zgody.
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia informacji handlowej, skierowanie odpowiedzi mailowej dotyczącej informacji handlowej oraz wysłanie informacji reklamowych na Pani/Pana adres e-mail.
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pan/Pana zgoda. Odbiorcami danych mogą być: spółka SMG Solutions sp. z o.o., pracownicy, współpracownicy, zleceniobiorcy spółki SMG Solutions sp. z o.o., oraz podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych.
Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do uzyskania informacji handlowej jednak nie dłużej niż 6 miesięcy, od ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego tj. przez okres 3 lub 10 lat zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania, a także o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pani /Pana dane nie podlegają profilowaniu, jednak mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem pod adresem e-mail: office@smg-solutions.pl

SMG Solutions Sp. z o.o.
ul. Karbowska 4
61-625 Poznań
Polska
NIP: 9721237091 KRS: 0000403173

BIURO FIRMY:
SMG Solutions Sp. z o.o.
ul. Janikowska 31
61-070 Poznań
Polska