Dostawa fabrycznie nowej drukarki 3D – SMG-1/12/2017

Dostawa fabrycznie nowej drukarki 3D – SMG-2/12/2017

Dostawa fabrycznie nowej drukarki 3D – SMG-1/1/2018

Dostawa fabrycznie nowego centrum obróbczego pionowego CNC – SMG-4/12/2017

Dostawa oprogramowania Autodesk Inventor – SMG-3/12/2017